Privlačnosti – podobnosti

2005

Štirje kinetični objekti z magneti in kovinskimi delci 
dim: premer 12 cm

Kinetični objekti so del večmedijskega projekta Privlačnosti – podobnosti, ki se osredotoča na fizikalni pojav magnetizma in ga vizualizira na različne načine – s kinetičnimi objekti, video posnetki, risbami in fotografijami povečanih konfiguracij delcev. Posledice te nevidne naravne dejavnosti – zvočni in vizualni posnetki gibanja magnetnih delcev – metaforično govorijo o notranjem redu nejasno naključnih ali kaotičnih (naravnih in mentalnih) pojavov in hkrati rahljajo kognitivno gotovost v razlikovanju med živim in neživim, naravnim in nenaravnim.