Ploščato in oddaljeno – kitajska in Slovenska sodobna umetnost’

2016

Fotografije: Damjan Švarc