Project Description

Imaginarni skirmioni

2023

Prostorsko-svetlobno instalacijo sestavlja niz kinetičnih objektov, ki so nastali na podlagi fizikalnih vizualizacij magnetnih skirmionov, toplotnih kvazidelcev v obliki vrtincev v strukturi magnetnih materialov, ki lahko prenašajo informacije in imajo – med drugim – specifični tehnični potencial v razvoju spominskih naprav, napredne svetlobne in ekološko odgovorne tehnologije.

Kinetični objekti variirajo v obliki, saj ne poskušajo objektivno razlagati in posnemati znanstvenih vizualizacij, ampak interpretirajo različne tipe modelizacij (strukture, diagrame, sheme, tridimenzionalne ponazoritve gibanja delcev ali magnetnih silnic). Formalni rezultat te umetniške interpretacije je prej fantazmagoričen kot verističen in ta vidik je poudarjen z dodatnimi učinki kinetičnega vrtenja, svetlobnimi in videoprojekcijami, ki skupaj ustvarjajo fiktivno prostorsko krajino v gibanju.
Video projekcija Topologija imaginarnih skirmionov združuje abstrahirane posnetke svetlobnih objektov v gibanju in njihove 3D simulacije ter v prepletu digitalno simuliranih in analognih vizualnih učinkov vzpostavlja hibridno topologijo virtualnosti. Razstava vključuje svetlobno žareče slike skirmionskih vektorskih polj, ki odpirajo vprašanja o kulturnem pomenu tehnoloških slik in njihovem potencialu razpiranja nevidnega.

Kinetična prostorska instalacija deluje kot zaznavni (optični in telesni) eksperiment in z izzivanjem ustaljenih percepcijskih navad širi kognitivno izkušnjo gledalca. Projekt stremi k prepletanju estetske izkušnje s širšimi vprašanji o materialnem ustroju našega vesolja na subatomski ravni, sprašuje o subjektivnih načinih razumevanja in doživljanja narave fizikalne stvarnosti na eni strani ter o pomenu tehnološko-znanstvene perspektive in ekološke odgovornosti na drugi.
Uršula Berlot

Projekt je nastal v sodelovanju s prof. Sašem Šturmom z Odseka za nanostrukturne materiale na Institutu Jožef Stefan.

Mediji:


Photos by Katja Goljat, Uršula Berlot