Inkubator

2002

Multimedijska interaktivna zvočno-svetlobna instalacija
Sodelovanje: Tao G. Vrhovec Sambolec (zvok, interaktivni sistem)
Tehnologija: senzorji gibanja, elektronski vmesnik, luči, zvok, ventilatorji
Spremenljive dimenzije

Incubator je interaktivna zvočno-vizualna instalacija, ki predstavlja samo-zadosten, krožno urejen dinamičen sistem, ki prevaja taktilne signale v zvočne in vizualne dogodke. Gledalec, ki se sprehodi po popolnoma zatemnjenem prostoru se naključno dotakne ali zaleti v viseče ventilatorje in senzorje, ki prevajajo zračne in taktilne impulze do elektronskega vmesnika. Ta sproži trenuten vklop luči, ki ustvarijo posamezne projekcije transparentnih slik in zvoka, na način, ki daje občutek prisotnosti fantomskih nematerialnih entitet. Naslov (Inkubator) se nanaša na damo-referenčnost in avtonomnost dinamičnega ‘živega’ sistema, njegovo krožno organizacijo (‘autopoieses’ in terms of F. Varela’s definition), katerega transformacije sproža prav gledalec.