Kalejdoskopski pogled, 2010

videoprojekcija (video loop 6′) na zrcalno sliko; dve zrcali (90 x 180 cm; 90 x 110 cm), prekrivna folija (digitalni izrez), projekcija in svetlobni odsev
različne dimenzije
zvok: Scanner – Robin Rimbaud

Spiralno lebdenje, 2010

videoprojekcija (video loop 6′) na delno transparentni zaslon; dva zaslona iz pleksi stekla (110 x 130 cm), prekrivna folija (digitalni izrez), projekcija in svetlobni odsev
različne dimenzije
zvok: Scanner – Robin Rimbaud

Instalaciji Kalejdoskopski pogled in Spiralno lebdenje temeljita na računalniški obdelavi radioloških posnetkov možganske aktivnosti med kontemplacijo Duchampovega dela Anemic Cinema, zasnovanega kot optični dispozitiv, ki (z izmenjavo konkavnokonveksnega učinka spiralnega vrtenja) inducira štiridimenzionalno prostorsko-časovno zaznavno izkušnjo pri gledalcu. Kalejdoskopski vzorec videa je motiviran s podobnim prizadevanjem po razširitvi gledalčeve zaznave in zavesti; ponavljajoči hipnotični svetlobni vzorec, projiciran na zrcalno podobo, proizvaja plastenje fraktalno razlomljenih odsevov oziroma virtualno večdimenzionalni prostor v gibanju.

(Sodelovanje: prof. dr. Blaž Koritnik, Andrej Sirnik, Klinični inštitut za radiologijo, Univerzitetni klinični center v Ljubljani)