Narava

2001

umetna smola, pigment, pleksi steklo;
dim: 120 x 130 cm

Zanima me narava kot prostor fizičnih pojavov, elementarnih stanj svetlobe in snovi. Moja umetnost je metaforičen prenos prehodnih, naravnih pojavov (prosojnost in druge manifestacije svetlobe, fluidna, organska stanja snovi, metamorfoze oblik, snovna prehajanja, kondenzacija in kristalizacija materije) v umetni, umetniški medij; torej prenos, premestitev in stabilizacija prehodnih naravnih stanj in efemernih dogodkov s stabilnimi industrijskimi, umetnimi materiali. Ti so reducirani: uporabljam dematerializirane podlage iz pleksi stekla in sintetične smole, analogno primarni, tekoči, brezbarvni snovi sveta. Postopki temeljijo na naravnih fizikalnih in kemijskih procesih gravitacije, kristalizacije, koagulacije. Slike so krhki senzorji svetlobe, odprti, prehodni prostori, prosojne membrane, čutni prostori barvne askeze, območja senc in odsevov. Delujejo na čutni ravni; doživljamo jih kot večdimenzionalne organizme v materialnih in nematerialnih razsežnostih – Uršula Berlot, 2001