Project Description

Urs Bold: New Window, Duplicate Extension

2019

Galerija Equrna, Ljubljana, 2019

Srečanje dveh umetnikov je kajpada dialog, pogovor, pogled, gledanje. Včasih hkrati gledanje in pogovarjanje. In molk. Snov je in material. In svetloba in temá, projekcija. »Black out« in svetloba. Dveh subjektov in najmanj dveh objektov. Tudi

Urs Bold je fiktivni avtor prostorske postavitve del, ki so nastala v postopkih kopiranja, dupliciranja, torej posnemanja. Umetniški objekt postane motiv drugemu delu, ki povratno spreminja pomen prvemu, nematerialnost in dinamičnost enega ukinja predmetnost in negibnost drugega. Preplet umetniških del vzpostavlja ambivalentna razmerja med stvarjo in njeno podobo, modelom in posnetkom, originalom in repliko, avtorstvom in anonimnostjo.

Naslov razstave je izmišljeni računalniški ukaz, ki opisuje in obenem parodira postopke digitalnih preslikav in manipulacije sodobnih raztelešenih, pomnoženih in simuliranih podob.

Razstava združuje (nova) umetniška dela Uršule Berlot in (stara) dela Alena Ožbolta, vizualnih umetnikov in pedagogov na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.

Mediji: