Polimorfni odtis

2017

prostorska postavitev 4 reliefov (CNC rezkanih skulptur) in 4 fotografij (tisk na akril)
dim: relief: 80 x 80 cm; fotografija: 60 x 60 cm

Za preučevanje kristalnih struktur se v mikroskopiji uporabljajo računalniški programi, ki omogočajo simulacije preslikav v inverzni (recipročni) prostor. Kadar s pomočjo filtrov spreminjamo ali reduciramo informacije v inverznem prostoru – ki je kompleksnejši od realnega prostora – in na podlagi delnih informacij preslikamo motiv nazaj v realni prostor, dobimo sliko, ki zaradi parcialnosti podatkov ustvarja preoblikovano verzijo (kopijo) izhodiščne slike. Zaradi te preslikave je motiv še zmeraj razpoznaven, vendar je prvotna oblika spremenjena.

Talni reliefi so nastali na podlagi tovrstnih preslikav in modifikacij slike, ki je nastala ob mikroskopiranju ogljikove spojine (gl. delo Recipročnost). Tridimenzionalni odtisi podob, ki so nastale s pomočjo difrakcije v inverznem prostoru (filtrov, ki jih prikazujejo grafike na steni) ohranjajo podobnost, ki je hkrati različnost (nepdobna podobnost) in so v tem pogledu polimorfni odtisi istega.

Postopki prostorskih preslikav, ki ustvarjajo oblikovne transformacije istega, metaforično odpirajo vprašanje percepcije in selektivnega delovanja psiholoških struktur (zaznavnih filtrov), ki jo določajo. Izražajo idejo, da je naša realnost odtis kompleksnosti recipročnega (večdimenzionalnega) prostora, ta odtis pa zaradi subjektivnih pogojev izkušanja ustvarja polimorfnost vidnega.