Polimorfni

2018

vakumsko oblikovani poliester
Serija 4 del; dim (vsak): 80 x 80 cm

Štirje stenski reliefi temeljijo na isti mikroskopski sliki ogljikove snovi, ki je bila preoblikovana z uporabo posebnih računalniških programov, ki se uporabljajo v mikroskopiji. Postopek, slikovne projekcije v inverzni (večdimenzionalni) prostor in filtracije nazaj v dvodimenzionalno ali tridimenzionalno obliko s pomočjo različnih filtrov, ustvari štiri različice iste podobe.
Takšna sprememba istega motiva izraža idejo, da polimorfna narava (variabilnost) vidnega nastaja le s pomočjo subjektivnih zaznavnih filtrov, ki spreminjajo sicer nevidno, a bistveno kompleksnejšo resničnost.

(Sodelovanje: prof. Sašo Šturm, Odsek za nanostrukturne materiale, Institut Jožef Stefan, Ljubljana)