Odsev

2002

pleksi steklo, odsev svetlobe
Dim: 100 x 200 x 60 cm