Odsev

2002

pleksi steklo, odsev svetlobe
Dim: 100 x 200 x 60 cm

‘Nek Uršulin objekt: monokromatska, senčna podoba, ki jo na beli ekran – na steno, ali morda na tla – zarisuje uklonjena svetloba, ko preseva skozi deformirano in nagubano pleksi steklo. Senčna podoba daje vtis tretje razsežnosti in deluje predmetno – nekakšna senčna perspektiva, ki jo ustvarja nalaganje presevov, odbleskov in senc. ‘Slika’ se hkrati kaže kot projekcija, kot proces projekcije: objekt očitno terja, da smo pozorni na njegovo dvodelno strukturo, na razmerje med snovnim dispozitivom iz pleksija in nesnovnim svetlobnim odsevom. (…) Prehod med nemim pleksi steklom materije in organsko senčno podobo je diskreten, ne zvezen; med enim in drugim ni vzvoda, ampak prazni, nezavedni prostor – recimo mu prostor subjekta.’ – Luka Omladič, Odsev, 2002 (odlomek)