Prosojna membrana – Mikronarava

2002

pleksi steklo, umetna smola
dim: 100 X 180 cm

‘Pojavljajoče se optične podobe v svojih metamorfozah poleg svetlobno-senčnih odnosov med snovnim in nematerialnim razstirajo tudi povsem drugačne dimenzije prostorsko-časovnih razsežnosti. Avtorica skuša nenehno spreminjajoče se naravne procese problematizirati skozi nove in nove ponovitve gibljivih podob, s katerimi kreira nove tehnološke prostore optičnega polja. V procesualni dinamiki si prizadeva presegati klasična dialektična razmerja med materialnim in nematerialnim, med svetlobo in senco, premenami in stalnostjo ter med minljivostjo in večnostjo, s čimer se že postavlja onstran vseh dualistično zastavljenih mej. Uršula Berlot s svetlobnimi objekti ustvarja iluzoričen prostor, ki lahko gledalcem in gledalkam poleg eksperimentalno vizualnih pojavov odpira tudi manj običajne percepcijske izzive v smislu individualnega dojemanja časa in prostora.’ – Alenka Spacal, Kristalni odtenek, 2003 (odlomek)