Volk Denis, 2023
Gnamuš Nadja, 2022
Puncer, Mojca 2021
Kundračíková Barbora, 2021
Vignjević Tomislav, 2020
Škrjanec Breda, 2019
Grafenauer Petja, 2019
Vaupotič Aleš, 2017
Domjan Alenka, Rakovec Andreja, 2017
Kolar Sluga Breda, Peng Feng, 2016
Plut Jadranka, 2014
Dobnikar Žiga, 2012
Grafenauer Petja, 2012
Giorgi Giulia, Rubino Giovanni, 2012
Bašin Miloš, 2010
Domjan Alenka, Zlatar Milena, 2009
Gnamuš Nadja, 2009
Pace Allessandra, 2009
Puncer Mojca, 2008
Nagy Vasja, 2008
Schering Foundation Review. 2007
Pregl Kobe Tatjana, 2008
Art Press. Transmediale 08 Review, 2008
Španjol Igor, 2008
Petrešin Nataša, Rupel Barbara, 2006
ART’FAB: L’art-La femme-L’Europe, 2006
Igor Španjol, Nataša Petrešin, 2005
Medved Andrej, 2004
Spacal Alenka, 2003
Pregl Kobe Tatjana, 2003
Omladič Luka, 2002
Petrešin Nataša, 2002
Petrešin Nataša, 2001

Publications

• Sotelšek, Nina (ed.), Volk, Denis. Uršula Berlot: Imaginary Skyrmions, Krško Gallery 12. 5. – 18. 7. 2023, Krško: Cultural Centre Krško, 2023
• Gnamuš, Nadja. Tendencies in Abstraction. Systems, Techno Organisms, Information: ‘S’ Gallery, 13. 4. – 5. 6. 2022. Ljubljana: Ljubljana Fine Artists Society, 2023
• Gregorič A., Trebušak A., Podlesnik M. (ed.). Returning the gaze, Cukrarna Gallery, 11. 3. – 21. 8. 2022. Ljubljana: Museum and Galleries of Ljubljana, pp. 60-65, 2022
• Bovcon N. (ed.), Dobrila P. T., Kostič A., Poznič Z., May Salon: The Blue Line, From the Renaissance to New Media, Art words, 120/2022. Ljubljana: Association of the Slovenian Fine Artists Societies, 2022
• Puncer, Mojca. Towards a Philosophy of Contemporary Art in Slovenia: Some Emphases, Likovne besede / Art Words 119, p. 43-55, 2021
• Kundračíková Barbora & SEFO, exhibition catalogue, ‘SEFO 2021 Triennial of Central European Culture and Art – Universum’, Olomouc Museum of Art, Olomouc, 2021
• Vignjević, Tomislav. Insight into body matter – Bodyfraction by Uršula Berlot. Nova Gorica: Municipal Gallery Nova Gorica, 2020
• Škrjanec Breda. Majda Božeglav Japelj (ur.). Selfish me –  avtoportreti/ autoritratti/self-portraits. Piran: Obalne Galerije Piran, 2019
• Grafenauer, Petja. Nastop namišljenega umetnika Ursa Bolda, Dnevnik, 23. 11. 2019
• Aleš Vaupotič. The integration of Nanotechnology Research in Fine Art: Polymorphic Impression of Uršula Berlot. Likovne besede/Art Words, 105. Ljubljana: ZDSLU, 2017
• Breda Kolar Sluga, Peng Feng. The Earth is Flat – Zemlja je ploščata / Flat and Distant – Ploščato in oddaljeno. UGM, Maribor, 3. 6. – 14. 8. 2016, Today Art Museum, Beijing, 10. 9. – 9. 10. 2016. Maribor: Umetnostna galerija, 2016
• Alenka Domjan (ed.), Andreja Rakovec: Epilogue – space, body and media in transition, Novo Celje Mansion, 26. 5. – 1. 10. 2017. Žalec: Institute for culture, sport and tourism Žalec, 2017
• Štromajer Igor. Pixxelpoint 2015: Predmet/Object – 16th International Media Art Festival. Nova Gorica: Kulturni dom Nova Gorica, 2015
• Plut, Jadranka. Uršula Berlot: Fluidna topografija/Fluid Topography, Ljubljana Castle, Pentagonal Tower, 16. 9. – 2. 11. 2014. Ljubljana: DLUL, 2014
• Brejc, Arne. Back to Black, Equrna Gallery, 11 November 2014 – 9 January 2015, Ljubljana: Equrna Gallery, 2014
• Bassin, Aleksander. Magija umetnosti. Protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968 – 2013/La magia dell’arte. I protagonisti dell’arte Slovena contemporanea 1968 – 2013, Villa Manin, Passariano di Codroipo, Italy. Ljubljana: DLUL, 2013
• Sonica, Festival of Transitory Art, MoTA, 22. 11. – 30. 11. 2013. Ljubljana: MoTA, 2013
• Rubino, Giovanni (ed.). Scatole sonore. La poesia reclusa, Palinsesti 2012, 28.10. – 2.12. 2012. San Vito al Tagliamento: Comune di San Vito al Tagliamento, 2012
• Nagy, Vasja. Uršula Berlot: Transparentno telo (Vanitas)/Transparent Body (Vanitas), Gallery Domžale, 7th – 23th of March 2013. Domžale: Kulturni dom Franca Bernika, 2013
• Türk, Annemarie. 20 Years: KulturKontakt Austria – Artists in Residence: Launching Careers, Building Cooperation. Vienna: KulturKontakt Austria, 2012
• Contemporary Art in Slovenia, European Central Bank, Frankfurt am Main, 22th of June – 15th of September 2011. Frankfurt am Main: European Central Bank, Banka Slovenije, 2011
• Puncer, Mojca. Sodobna umetnost in estetika/Contemporary Art and Aesthetics. Ljubljana: Publicistično društvo ZAK, Maribor: Pedagogic Faculty, 2010
• Bašin, Miloš. Uršula Berlot: Introspekcija/Introspection, Bežigrajska Gallery 2, 1st. – 29th of September 2010. Ljubljana: Museum and Galleries of Ljubljana, 2010
• Gnamuš, Nadja. Konstrukcija realnega in virtualnega, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia, 6th – 30th of July 2009. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009
• Drawing in Slovenia II. 1940 – 2009, City Art Museum Ljubljana. Ljubljana: City Art Museum Ljubljana, 2009
• Zgonik, Nadja (ed.). Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 2004: pojmi, gibanja, skupine, težnje. Ljubljana: RI – ALUO, Študentska založba, 2009
• Domjan, Alenka. Slika: Prehajanja/Painting: Transfigurations. Celje: Zavod Celeia, Center of Contemporary Art, 2009
• Pace, Alessandra. SCI-ART. Bologna: Gallery Enrico Astuni, 2009
• Puncer, Mojca. Artistic Research on Life Forms: Exploring the Intersections of Science, Art and Life in the Context of Globalization. LEONARDO, Vol. 41, No. 5, pp. 468 – 477, Art and Biology. MIT Press, 2008
• Brejc, Tomaž. On Sublime. Personal Experiment in Slovene Painting, Art Words 85/86. Ljubljana: ZDSLU, 2008
• Nagy, Vasja: The Body of Light/Telo svetlobe. In: Space For New Dialog/Prostor za novi dijalog, The Museum of Contemporary Art Vojvodina in Novi Sad, 20th September – 4th October 2008. Novi Sad: Museum of Contemporary Art Vojvodina, 2008
• The Mystery of Light and the Logic of Beauty. In: Ernst Schering Foundation Annual Review 2007, Berlin: Schering Foundation, 2008
• Glow: Forum of Light in Art and Architecture, Eindhoven, 2008
• Pregl Kobe, Tatjana. Poetike/Poetics. Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti/Koroška Gallery of Fine Arts, 2008
• Municipal Gallery Nova Gorica: 10 Years. Nova Gorica: Kulturni dom Nova Gorica, 2008
• Art Press n° 344, Avril 2008, Paul Ardenne, exhibition review: Transmediale. 08. Haus der Kulturen der Welt 9. janvier – 24. février 2008. p.73-74
• Španjol, Igor. Nature As a Simulation. In: Munz, Thomas (ed.). Conspire – Transmediale Parcours. Berlin: Transmediale & Frankfurt am Main: Revolver, 2008
• Uršula Berlot, Bio-organic Systems. In: MUNZ, Thomas (ed.). Transmediale 08: Conspire: Festival for Art and Digital Culture Berlin. Berlin: Kulturprojekte Berlin GmbH, 2008.
• Schulte-Fischedick, Valeria (ed.). Kunstlerhaus Bethanien, Artists in Residence 2007 – 2008. Berlin: Kunstlerhaus Bethanien GmbH, 2008
• Gnamuš, Nadja. Prizor – Privlačnost – Prag, Gallery Kresija, 8th of December 2005 – 10th of Januar 2006. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Galerija Kresija, 2008
• Frelih, Črtomir. Risba/Drawing, Gallery ZDSLU. Ljubljana: Ljubljana Fine Artists Society, 2007
• Petrešin, Nataša, Rupel, Barbara. Uršula Berlot: Prehodnost/Transitoriness, Kostanjevica na Krki: Gallery Božidar Jakac, 2006
• ART’FAB: L’art-La femme-L’Europe. Saint-Tropez, Paris: Terrail, 2006
• KulturKontakt One year After – Artists in Residence 2005. Vienna: KulturKontakt, 2006
• Igor Španjol, Nataša Petrešin. Uršula Berlot: Privlačnosti/Attractions. Ribnica: Gallery Miklova hiša, 2005
• Kostić, Aleksandra (ed.), Dobrila, Peter Tomaž (ed.). Eye Try: (a catalogue of an exhibition of Slovene contemporary visual art in the Vision Centre Cork, European Cultural Capital 2005). Tox, 10/12. Maribor: Association for Culture and Education Kibla, Multimedia Center Kibla, 2005.
• Zabel, Igor. Slovene Art 1995 – 2005: Territories, Identities, Nets. Ljubljana: Museum of Modern Art, 2005
• Zabel, Igor, Badovinac, Zdenka. Towards Zero Gravity. Težnost v slovenski likovni umetnosti 20. in 21. stoletja/Gravity in Slovene Fine Art in the 20th and 21st Centuries. Ljubljana: Museum of Modern Art, 2005
• Vignjević, Tomaž. Spiele des Lichts. Die Malerei Uršula Berlot. V: KulturKontakt 01/2005. Dunaj: KulturKontakt, 2005
• Bašin, Miloš (ed.). Preseženi slikovni okvir: slike/Beyond the Frame: Paintings, 1962-2004, Bežigrajska Gallery 2, Ljubljana, 17th of November 2004 – 12th of January 2005. Ljubljana: Municipal Gallery, 2004
• Pregl Kobe, Tatjana. Uršula Berlot: Pretakanje svetlobe/Decantation of Light, 28. 10 – 18. 11. 2003. Nova Gorica: Municipal Gallery Nova Gorica, 2003
• Zavrtanik, Sonja. Decantation of Light: Uršula Berlot. Praesens 4/2003. Budapest: Praesens, 2003
• Omladič, Luka. Uršula Berlot: Odsev/Reflexion, Museum of Modern Art, Small Gallery, 28. 6. – 25. 8. 2002. Ljubljana: Museum of Modern Art, 2002
• Vignjević, Tomislav. Igre svetlobe. Ljubljana: Delo, 23. 7. 2002, 44/167, p. 6
• 6ème Salon international d’arts plastiques Valognes, Valognes/Charon, 2001
• Diplômes 2000: sincères félicitations. Paris: Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, 2001
• Brejc, Tomaž. Slika 2000/Painting 2000, Equrna Gallery, 27. 6. – 5. 8. 2000. Ljubljana: Equrna Gallery, 2000
• Zgonik, Nadja. 2. S: Izbrani avtorji, študenti drugega letnika specialističnega študija Akademije za likovno umetnost/Selected authors, students of the 2nd year of postgraduate study at the Academy of Fine Arts. Ribnica: Gallery Miklova hiša, 2000.
• Omladič, Luka. Uršula Berlot: Nature, Galerie de Cité internationale des arts, 8. 9. – 18. 9. 1999. Paris: 1999