Bibliografija

Knjige

• Likovna Anatomija. Univerzitetni učbenik (elektronska knjiga). Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani, 2013
• Duchamp in mimesis. Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani, 2011, http://www.emka.si/duchamp-in-mimesis/PR/1051680

Članki

• Pictorial Abstractions: Visualizing Space in the Eras of Modernism and Information, AR / Architecture Research I/2018 “Correspondences”. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, 2018
• Invencije prostora: umetniške, znanstvene in filozofske intuicije prostorskih konceptov. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo XLVI/274: 7-11. Lljubljana: Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2018
• Prostor in gledalec: utelešena zaznava v umetnosti instalacije. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo XLVI/274: 27-54. Lljubljana: Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2018
• Intuicija v sodobni umetnosti. Likovne besede/Art Words, 106. Ljubljana: ZDSLU, 2017
• Nevroumetnost, nevroestetika in vprašanje zavesti. ČKZ, let. XLIV/265. Lljubljana: Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2016
• Minimalna razlika in moderna mimesis. Likovne besede/Art Words, 103. Ljubljana: ZDSLU, 2016
• Prostor in svetloba v umetniških instalacijah 20. stoletja. Praznine 08/2015. Ljubljana: Umetniško izobraževalno društvo Praznine, 2015.
• Transparentno telo: umetnost, medicina in tehnologija. Zbornik 8. kulturološkega simpozija: Telo in tehnologija. Ljubljana: Kult.co, društvo kulturologov, 2015.
• Duchamp and the Notion of Optical Tactility. Art, Emotion and Value. 5th Mediterranean Congress of Aesthetics. University of Murcia, 2011
• Biomimesis in sodobna umetnost. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in antropologijo, let. XXXIX, 2011, št. 244. Ljubljana: Študentska založba, 2011
• Prostor infratanke razlike: Nepodobna podobnost pri Duchampu. Gospod Marcel in gospa Sélavy. Sodobnost, nov. 2010, let. 74. Ljubljana: Kulturno-umetniško društvo Sodobnost International, 2010
• Umetnost med naravnim, tehnološkim in mentalnim. Likovne besede/Art Words, 89/90. Ljubljana: ZDSLU, 2009
• Vidiki svetlobe v sodobni vizualni umetnosti in arhitekturi. Sodobnost, 12/2004, Ljubljana: Kulturno-umetniško društvo Sodobnost International, 2004
• Umetnost v dobi genetike. Art.si, trimesečnik o likovni umetnosti, arhitekturi, oblikovanju in fotografiji, Junij 2003. Ljubljana: Art.si, 2003
• Ideja narave v sodobni umetnosti, Likovne besede/Art Words 61/61. Ljubljana: ZDSLU, 2002
• Georges Bataille: O umetnosti. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, XXX, 209/210. Ljubljana: Študentska založba, 2002
• Narava. M’ARS 1/2. Ljubljana: Moderna galerija, 2001
• Mit in estetski doživljaj. Kolaps: Economia, Philosophia, Isu, Scientia, 8/9 (1998), str. 90 – 96. Ljubljana, 1998
• O sublimnem. Kolaps: Economia, Philosophia, Isu, Scientia. No. 6/7 (1998), str. 120 – 121. Ljubljana, 1998
• Modernizem in postmodernizem. Kolaps: Economia, Philosophia, Isu, Scientia. 2/4 (1997). Ljubljana, 1997

Publikacije

• Pavla Jarc (ur.), Mestna Galerija Nova Gorica: 20 let, Nova Gorica: Kulturni Dom NG, 2018
• Aleš Vaupotič. Vključevanje nanotehnoloških raziskav v likovno umetnost: Polimorfni odtis Uršule Berlot. Likovne besede/Art Words, 105. Ljubljana: ZDSLU, 2017
• Alenka Domjan (ur.), Andreja Rakovec: Epilog: Prostor, telo in medij v prehajanju, Dvorec Novo Celje, 26. 5. – 1. 10. 2017. Žalec: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, 2017
• Breda Kolar Sluga, Peng Feng. The Earth is Flat – Zemlja je ploščata / Flat and Distant – Ploščato in oddaljeno. UGM, Maribor, 3. 6. – 14. 8. 2016, Today Art Museum, Peking, 10. 9. – 9. 10. 2016. Maribor: Umetnostna galerija, 2016
• Štromajer Igor. Pixxelpoint 2015: Predmet/Object – 16. mednarodni festival medijskih umetnosti. Nova Gorica: Kulturni dom Nova Gorica, 2015
• Plut, Jadranka. Uršula Berlot: Fluidna topografija/Fluid Topography, Ljubljanski grad, Peterokotni stolp, 16. 9. – 2. 11. 2014. Ljubljana: DLUL, 2014
• Brejc, Arne. Back to Black, Galerija Equrna, 11. november 2014 – 9. januar 2015, Ljubljana: Galerija Equrna, 2014
• Bassin, Aleksander. Magija umetnosti. Protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968 – 2013,Villa Manin, Passariano di Codroipo, Italija. Ljubljana: DLUL, 2013
• Sonica, Festival tranzitornih umetnosti/Festival of Transitory Art, MoTA, 22. 11. – 30. 11. 2013. Ljubljana: MoTA, 2013
• Rubino, Giovanni (ed.). Scatole sonore. La poesia reclusa, Palinsesti 2012, 28.10. – 2.12. 2012. San Vito al Tagliamento: Comune di San Vito al Tagliamento, 2012
• Nagy, Vasja. Uršula Berlot: Transparentno telo (Vanitas)/Transparent Body (Vanitas), Galerija Domžale, 7. – 23 marec 2013. Domžale: Kulturni dom Franca Bernika, 2013
• Türk, Annemarie. 20 Years: KulturKontakt Austria – Artists in Residence: Launching Careers, Building Cooperation. Vienna: KulturKontakt Austria, 2012
• Contemporary Art in Slovenia, European Central Bank, Frankfurt am Main, 22. 6. – 15. 9. 2011. Frankfurt am Main: European Central Bank, Banka Slovenije, 2011
• Puncer, Mojca. Sodobna umetnost in estetika/Contemporary Art and Aesthetics. Ljubljana: Publicistično društvo ZAK, Maribor: Pedagogic Faculty, 2010
• Bašin, Miloš. Uršula Berlot: Introspekcija/Introspection, Bežigrajska Gallery 2, 1. – 29. 9. 2010. Ljubljana: Muzeji in galerije mesta Ljubljana, 2010
• Gnamuš, Nadja. Konstrukcija realnega in virtualnega, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, 6. – 30. 7. 2009. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009
• Drawing in Slovenia II. 1940 – 2009, City Art Museum Ljubljana. Ljubljana: City Art Museum Ljubljana, 2009
• Zgonik, Nadja (ed.). Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 2004: pojmi, gibanja, skupine, težnje. Ljubljana: RI – ALUO, Študentska založba, 2009
• Domjan, Alenka. Slika: Prehajanja/Painting: Transfigurations. Celje: Zavod Celeia, center za sodobno umetnost, 2009
• Pace, Alessandra. SCI-ART. Bologna: Galleria Enrico Astuni, 2009
• Puncer, Mojca. Artistic Research on Life Forms: Exploring the Intersections of Science, Art and Life in the Context of Globalization. LEONARDO, Vol. 41, No. 5, pp. 468 – 477, Art and Biology. MIT Press, 2008
• Brejc, Tomaž. O sublimnem. Izkustveni eksperiment v slovenskem slikarstvu, Likovne besede, 85/86. Ljubljana: ZDSLU, 2008
• Nagy, Vasja: The Body of Light/Telo svetlobe. V: Space For New Dialog/Prostor za novi dijalog, The Museum of Contemporary Art Vojvodina v Novem Sadu, 20. 9. – 4. 10. 2008. Novi Sad: Museum of Contemporary Art Vojvodina, 2008
• The Mystery of Light and the Logic of Beauty. V: Ernst Schering Foundation Annual Review 2007, Berlin: Schering Foundation, 2008
• Glow: Forum of Light in Art and Architecture, Eindhoven, 2008
• Pregl Kobe, Tatjana. Poetike. Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti 2008
• Mestna galerija Nova Gorica: 10 let. Nova Gorica: Kulturni dom Nova Gorica, 2008
• Španjol, Igor. Nature As a Simulation. V: Munz, Thomas (ur.). Conspire – Transmediale Parcours. Berlin: Transmediale & Frankfurt am Main: Revolver, 2008
• Uršula Berlot, Bio-organic Systems. In: MUNZ, Thomas (ur.). Transmediale 08: Conspire: Festival for Art and Digital Culture Berlin. Berlin: Kulturprojekte Berlin GmbH, 2008.
• Schulte-Fischedick, Valeria (ur.). Kunstlerhaus Bethanien, Artists in Residence 2007 – 2008. Berlin: Kunstlerhaus Bethanien GmbH, 2008
• Gnamuš, Nadja. Prizor – Privlačnost – Prag, Galerija Kresija, 8. 12. 2005 – 10. 1. 2006. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Galerija Kresija, 2008
• Frelih, Črtomir. Risba, Galerija ZDSLU. Ljubljana: Ljubljana Fine Artists Society, 2007
• Petrešin, Nataša, Rupel, Barbara. Uršula Berlot: Prehodnost/Transitoriness, Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2006
• ART`FAB – L’art, La femme, L’Europe. Saint-Tropez, Pariz: Terrail, 2006
• KulturKontakt One year After – Artists in Residence 2005. Dunaj: KulturKontakt, 2006
• Igor Španjol, Nataša Petrešin. Uršula Berlot: Privlačnosti/Attractions. Ribnica: Galerija Miklova hiša, 2005
• Kostić, Aleksandra (ur.), Dobrila, Peter Tomaž (ur). Eye Try: (katalog razstave sodobne slovenske likovne umetnosti v galeriji Vision Centre, Cork, Evropskaa prestolnica kulture 2005). Tox, 10/12. Maribor: Kulturno in izobraževalno središče Kibla, Multimedijski center Kibla, 2005.
• Zabel, Igor. Slovenska umetnost 1995 – 2005: Teritoriji, identitete, mreže. Ljubljana: Moderna galerija, 2005
• Zabel, Igor, Badovinac, Zdenka. Towards Zero Gravity. Težnost v slovenski likovni umetnosti 20. in 21. stoletja/Gravity in Slovene Fine Art in the 20th and 21st Centuries. Ljubljana: Moderna galerija, 2005
• Bašin, Miloš (ur.). Preseženi slikovni okvir: slike/Beyond the Frame: Paintings, 1962-2004, Bežigrajska galerija 2, Ljubljana, 17. 11. 2004 – 12. 1. 2005. Ljubljana: Mestna galerija, 2004
• Pregl Kobe, Tatjana. Uršula Berlot: Pretakanje svetlobe, 28. 10 – 18. 11. 2003. Nova Gorica: Mestna galerija Nova Gorica, 2003
• Decantation of Light: Uršula Berlot. Praesens 4/2003. Budimpešta: Praesens, 2003
• Omladič, Luka. Uršula Berlot: Odsev/Reflexion, Mala galerija, Moderna galerija, 28. 6. – 25. 8. 2002. Ljubljana: Moderna galerija, 2002
• Vignjević, Tomislav. Igre svetlobe. Ljubljana: Delo, 23. 7. 2002, 44/167, str. 6
• 6ème Salon international d’arts plastiques Valognes, Valognes/Charon, 2001
• Diplômes 2000: sincères félicitations. Pariz: Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, 2001
• Brejc, Tomaž. Slika 2000/Painting 2000, Galerija Equrna, 27. 6. – 5. 8. 2000. Ljubljana: Galerija Equrna, 2000
• Zgonik, Nadja. 2. S: Izbrani avtorji, študenti drugega letnika specialističnega študija Akademije za likovno umetnost. Ribnica: Galerija Miklova hiša, 2000.
• Omladič, Luka. Uršula Berlot: Nature, Galerie de Cité internationale des arts, 8. 9. – 18. 9. 1999. Pariz: 1999