Svetlobna dela        Video        Risbe

Videostill1

Bodyfraction

2020

video 7,40’
video: Uršula Berlot & Sunčana Kuljiš
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Video Bodyfraction vzporeja mikroskopske posnetke drobcev avtoričinega telesa (zobne sklenine, kože, nohta, las ipd.) ter posnetke risb in svetlobno dovzetnih objektov, ki so nastali na njihovi osnovi. Risbe so digitalno procesirane v smeri simulacije kemičnega procesa ‘reakcijske difuzije’, ki modelira (matematično ali vizualno) vedenje kemikalij med mešanjem v raztopini. Takšne animirane risbe tvorijo fraktalom podobne vzorce in skupaj z modificiranimi posnetki svetlobno odsevnih površin reliefov vzbujajo vtis razpiranja imaginarne neznane topografije (makro, mikro ali nano dimenzij) v gibanju.

6.-Berlot_02.Noht

Telesne abstrakcije (Mikroportret)

2019-2020

vakumsko oblikovano pleksi steklo
Serija (6): Zob, Trepalnica, Koža, Las, Zob v.2, Noht
Dim. 80 x 90 cm (indiv.)

Serija reliefnih svetlobno dovzetnih del je nastala na osnovi računalniško modificiranih mikroskopskih posnetkov delcev avtoričinega telesa v postopkih inverzne digitalne preslikave (IFFT) s pomočjo računalniških programov, ki se uporabljajo v mikroskopiji.

ursula-17

RGB Molekularno

2020

akril in flomaster na papir
serija (12)
dim: 66 x 90 cm (vsak)

Barvne risbe nastale po mikroskopskih motivih telesnih delcev izvedejo konceptualni odklon realnega motiva proti abstraktnemu na dveh ravneh: akromatskemu mikro-posnetku je umetno vsiljena barva (RGB paleta barvnih svetlob), obenem pa postopek barvnega plastenja vnaša iluziijo gibanja ter globine, torej optične kvalitete, ki izvornemu (mikro) posnetku umanjkajo.

2.-ursula-02.cr

Telesni pogled

2020

akril, pastel na papir
različne dimenzije.

Grafične podobe na papirju kombinirajo mikroskopskim posnetkom podobne strukture ter morfologijo telesnih delcev. Telesno tkivo je posredovano v različnih merilih opazovanja: od stiliziranih vidnih delov telesa (abstrahirane oblike las, trepalnic in kožne strukture) do mikroskopsko zajetih posnetkov elementarnih telesnih delcev. Tovrstno (tehnološko) plastenje se ukvarja z razmerjem vidnega (fizičnega) in predstavnega (abstraktnega, pojmovnega).

Suspensions. Berlot-Scanner. MR.00_00_01_28.Still001

Suspenzije

2019

video 7'
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Video ustvarja vstop v fiktivno resničnost, kjer se predmeti razstapljajo v bežne svetlobne podobe - mehke, pomnožene, lebdeče oblike, ki plavajo v breztežnem (ukrivljenem) prostoru.

3

Suspenzija (krog-kvadrat)

2019

video 6,’42
Zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Materialni predmeti (skulpture) so projicirani v virtualni, fluidni prostor, kjer plavajo kot nesnovne, gibljive, svetlobne oblike, osvobojene omejitev časa, mase in težnosti.

Drawings Suspension N. IMG_6505

Suspenzija (risbe)

2019 -

grafit na papirju
različne dimenzije

FulereniN. IMG_6497

Fulereni

2019

grafit na papirju
dim: 190 x 110 cm

Robček N.IMG_6530

Robček

2019

3D tisk, vezana plošča
dim: 70 x 100 cm

Robček risba Naslovna. IMG_6533 2

Robček (serija risb)

2019

grafit, pastel in akril na papirju
dim: 70 x 100 cm each/ 6 drawings

podobnost

Podobnost (avtor: Urs Bold)

2019

neon sijalke, pleksi steklo
dim: 180 x 40 x 10 cm

Naslovna. Orcinus orca_w-titles.00_00_05_10.Still023

Orcinus Orca

2019

video 6,'08
Album: Algida Bellezza, Netherworld (Glacial Movements)
Video: Uršula Berlot & Sunčana Kuljiš
Glasba: Netherworld (Alessandro Tedeschi)

Glasba je spodbudila umetničino domišljijo vezano na občutje hladnosti in izoliranosti, pa tudi vizijo svetlobnega spektakla, ki ga ustvari projekcija ostre svetlobe v imerzivni podvodni globini. Morilski kit (Orcinus Orca), ena od arktičnih živali, ki ji grozi izumrtje zaradi okoljskih sprememb, je metaforična podoba ledene lepote in moči, utemeljene v anksioznem zavedanju prvinske eksistencialne samote in minljivosti.

4

Mreže

2019

akril na papir
Serija, dim. posameznega dela: 70 x 100 cm

Risbe so nastale na podlagi znanstvenih vizualizacij - mikroskopskih posnetkov, diagramov - različnih mrežnih mikro-struktur (nevronske mreže, fulerenske mreže, ipd.).

IMG_0951Naslovna

Polimorfni

2018

vakumsko oblikovani poliester
Serija 4 del; dim (vsak): 80 x 80 cm

Štirje stenski reliefi temeljijo na isti mikroskopski sliki ogljikove snovi, ki je bila preoblikovana z uporabo posebnih računalniških programov, ki se uporabljajo v mikroskopiji. Postopek, slikovne projekcije v inverzni (večdimenzionalni) prostor in filtracije nazaj v dvodimenzionalno ali tridimenzionalno obliko s pomočjo različnih filtrov, ustvari štiri različice iste podobe. Takšna sprememba istega motiva izraža idejo, da polimorfna narava (variabilnost) vidnega nastaja le s pomočjo subjektivnih zaznavnih filtrov, ki spreminjajo sicer nevidno, a bistveno kompleksnejšo resničnost.

Cast 1.naslovna

Cast to the Bottom

2017

Album: Scanner, The Great Crater
Video: Uršula Berlot & Sunčana Kuljiš Gaillot
Glasba: Robin Rimbaud - Scanner

Video je bil ustvarjen za skladbo Cast to the Bottom z albuma The Great Crater glasbenika Scannerja (Glacial Movements, 2017). Video združuje 3D digitalno simulacijo in digitalno obdelane video posnetke ter prikazuje virtualno potovanje po namišljeni podvodni pokrajini. Segmenti krajine spominjajo na predhodno realizirana umetniška dela Berlotove - topografije magnetnih tekočin in svetlobne skulpture. Sanjska kvaliteta videoposnetka izhaja iz negotovosti prepoznanja časovnih in prostorskih koordinat, posnetkov lebdeče kamere v gibanju ter učinkov dematerializacije svetlobe.

Fluidna trdnost

Fluidna trdnost

2017

video 5,06'
3D animacija: Sunčana Kuljiš Gaillot
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Okrogla oblika v procesu nenehne transformacije je utemeljena na ideji simulacije življenja na molekularni ravni. Struktura, ki izmenično spominja na zgradbo virusov, kompleksnih proteinov ali ogljikovih fulerenov, se razgrajuje, preoblikuje in sestavlja v nizu urejevalnih procesov. Spajanje elementov po sistemu oblike in protioblike (princip ključ-klučavnica), verižnega sklepanja, deformacije s pomnoženimi simetrijami ali posnemanje Brownovega gibanja, ustvarjajo abstraktne gibljive oblike, ki v stalnih metamorfozah stremijo k iskanju stabilnosti. Simulacija procesov v mikro ali nano merilu razkriva presenetljivo dejstvo, da se materija na molekularni ravni v iskanju ravnotežja, obstoja in prožnosti urejuje na inteligenten način, čeprav ni živa.

Inverse Space

Inverzni prostor

2017

video 4,24'
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Video Inverzni prostor prepleta dva nivoja mikroskopskega opazovanja: prva linija posnetkov prikazuje transformacijo nežive (anorganske) materije iz enega agregatnega stanja v drugo oziroma proces kristalizacije, v katerem iz posameznih ionov v raztopini nastaja trdna materija, da sistem ostaja v ravnotežju. Posnetke tvorjenja različnih tipov kristalov prekinjajo statične slike geometrično urejenih koncentričnih ali mrežnih vzorcev, ki delujejo kot periodična motnja v vizualnem polju. Te podobe opozarjajo na tehnološko strukturiranost pogleda, hkrati pa razkrivajo drugo plast mikroskopske vizualizacije. Kompozicije svetlih točk na temnem ozadju, ki spominjajo na zvezdne konstelacije, namreč prikazujejo elektronsko difrakcijo na kristalih, torej vizualizacijo kristalov v inverznem prostoru. Sistem mikroskopskih leč na vizualni ravni razkriva inverzni (recipročni) večdimenzionalni prostor, ki je matematično izražen v kompleksnih številih kot razmerje med realno in imaginarno vrednostjo. Čeprav se podobe kristalov v inverznem prostoru  zdijo poenostavljene, pa dejansko recipročni prostor vsebuje mnogo več informacij kot fizična tridimenzionalna realnost, v kateri bivamo. Mikroskopsko opazovanje magičnih pokrajin porajanja kristalov obenem razpira sublimno lepoto prostorske večplastnosti, ki je onkraj vidnega, na robu inteligibilnega.

Reciprocnost

Recipročnost

2017

diptih: laserski izrez in digitalni tisk na pleksi steklu
dim: 200 x 135 cm

Viseča objekta prikazujeta sliko, ki je nastala z mikroskopiranjem ogljikove spojine in njeno preslikavo v recipročni prostor. Perforacije prosojnega nosilca in senca, ki ju spremlja, sprožajo učinke dematerializacije in prostorsko podvojevanje snovnega z nesnovnim.

Polimorfni odtis

Polimorfni odtis

2017

prostorska postavitev 4 reliefov (CNC rezkanih skulptur) in 4 fotografij (tisk na akril)
dim: relief: 80 x 80 cm; fotografija: 60 x 60 cm

Za preučevanje kristalnih struktur se v mikroskopiji uporabljajo računalniški programi, ki omogočajo simulacije preslikav v inverzni (recipročni) prostor. Kadar s pomočjo filtrov spreminjamo ali reduciramo informacije v inverznem prostoru - ki je kompleksnejši od realnega prostora - in na podlagi delnih informacij preslikamo motiv nazaj v realni prostor, dobimo sliko, ki zaradi parcialnosti podatkov ustvarja preoblikovano verzijo (kopijo) izhodiščne slike. Zaradi te preslikave je motiv še zmeraj razpoznaven, vendar je prvotna oblika spremenjena.

Talni reliefi so nastali na podlagi tovrstnih preslikav in modifikacij slike, ki je nastala ob mikroskopiranju ogljikove spojine (gl. delo Recipročnost). Tridimenzionalni odtisi podob, ki so nastale s pomočjo difrakcije v inverznem prostoru (filtrov, ki jih prikazujejo grafike na steni) ohranjajo podobnost, ki je hkrati različnost (nepdobna podobnost) in so v tem pogledu polimorfni odtisi istega.

Postopki prostorskih preslikav, ki ustvarjajo oblikovne transformacije istega, metaforično odpirajo vprašanje percepcije in selektivnega delovanja psiholoških struktur (zaznavnih filtrov), ki jo določajo. Izražajo idejo, da je naša realnost odtis kompleksnosti recipročnega (večdimenzionalnega) prostora, ta odtis pa zaradi subjektivnih pogojev izkušanja ustvarja polimorfnost vidnega.

Observatorij-nanocevke

Observatorij: ogljikove nanocevke

2016

zvočno-kinetična diorama
zunanjost: akrilni objekt kristaloidne oblike;
notranjost: posrebren relief, vrtljiv podstavek, luč, zvok
zvok: Scanner - Robin Rimbaud
dim: 115 x 72 x 70 cm

Gibljiva, ozvočena diorama, ki jo opazujemo skozi odprtinico v površini kristalu podobnega objekta, posnema mikroskopsko vidne strukture ogljikovih nanocevk. Vozlišče cevk ustvarja simulacijo nano-topografije, katere tehnološki vidik razkriva posebnost, ki je bila odkrita v ravoju svetlobne tehnologije: ogljikove nanocevke predstavljajo na tem področju obetajočo novost, saj omogočajo, da se električna energija skoraj brez toplotnih izgub pretvori v svetlobo.

Observatory

Observatorij: magnetni fluid

2014-2016

zvočno-kinetična diorama
zunanjost: akrilni objekt kristaloidne oblike;
notranjost: posrebren relief (tridimenzionalni tisk), vrtljiv podstavek, luč, zvok
zvok: Scanner - Robin Rimbaud
dim: 110 x 60 x 60 cm
Fotografije: Damjan Švarc

Miniaturna srebrna krajina v gibanju, ki jo opazujemo skozi opazovalne luknjice v kristalu podobnem objektu, je nastala na osnovi fotografij oblik magnetnih fluidov, po katerih je bil izdelan digitalni model in 3d tiskan relief. Gledalec, ki v statični poziciji opazuje kadrirano panoramo, izgublja občutek za merilo, saj se drobne koničaste strukture kinetične površine dozdevajo kot topografija oddaljenega planeta. Umetna pokrajina, dematerializirana v lastnih odsevih, briše razlikovanje med realnim in virtualnim. Simulaker naravnega metaforično vzpostavlja idejo narave kot zrcaljene projekcije naše lastne zaznave.

Fluidna

Fluidna topografija

2014

video 13,16'
zvok: Scanner - Robin Rimbaud
video efekti: Sunčana Kuljiš Gaillot

Posnetek dinamičnih oblik magnetnih fluidov, ki jih oblikujejo polja nevidnih magnetnih sil, usmeri doživljanje snovnega v odnos do nesnovnega. V realnosti le nekaj centimetrov velike strukture ferofluidov delujejo, posredovane v digitalnem, virtualnem mediju, kot makro-podobe pojavov, ki simulirajo lastnosti organskega in živega. Fluidna topografija deluje kot simulacija živega in naravnega, ki v razkrivanju sfere nevidnih fizikalnih magnetnih privlačnosti in energij poskuša usmerjati gledalca na subtilne, običajno nezaznavne vidike realnosti.

Ferokrsitali

Ferokristali

2014

laserski izrez in digitalni tisk na pleksi steklu
različne dimenzije
Fotografije z razstav v UGM, Maribor (2016) in Today Art Museum, Peking (2016)
Fotografije: Damjan Švarc


Svetlobno občutljive slike so nastale na osnovi mikroskopskih posnetkov nanodelcev kristalizirane strukture magnetnih tekočin. Digitalno in lasersko obdelane podobe organskih vzorcev razkrivajo nevidno urejenost nano-dimenzij in hkrati kot materialne reprodukcije na steklu, ustvarjajo senzorična dematerializirana telesa, ki s projekcijami posegajo v prostor. Postavitev implicira gibajočega gledalca, saj se teksture površin spreminjajo glede na kot opazovanja.

Luminiscence

Luminiscenca

2012

svetlobna kinetična instalacija; vrtljivi podstavek, posrebreno pleksi steklo (70 x 90 cm), svetlobni odsev različne dimenzije zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Bodyscope

Bodyscope

2012

video projekcija (2,50'), tisk na aluminij
dim: 150 x 200 cm
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Na podlagi rentgenskega posnetka hrbtenice je ustvarjen ponavljajoč kaleidoskopski video posnetek, ki je bil projiciran na originalno radiološko sliko, natisnjeno na aluminijasti podlagi. Takšna projekcija ustvari plastenje, neke vrste prostorsko superpozicijo motiva v ponavljajoči hipnotični vzorec. Gibljiva podoba se periodično razplasti in ponovno sestavi v koherentno izvorno sliko.

Fibertract

Traktografski kaleidoskop

2012

video projekcija, tisk na pleksi steklo
dim: 100 x 138 cm (x 2)

Kaleidoskopski video temelji na radioloških posnetkih avtoričinih možganov. Posnetek nevronskih povezav, ki jih prikazuje traktografija (difuzijska MRI) je računalniško prezrcaljen in projiciran na dve vzporedni plošči pleksi stekla na katerih je natisnjen abstrahiran vzorec traktografskega posnetka. Prostorska instalacija s projekcijo ustvari volumetrično nematerialno svetlobno telo v gibanju.

AnatomicalTransfigurations

Anatomske transfiguracije

2012

rentgenski filmi, serija štirih del
dim: no. 1: 155 x 116 cm, no. 2: 155 x 124 cm, no. 3: 145 x 124 cm, no. 4: 145 x 116 cm

Delo Anatomske transfiguracije raziskuje učinke novih (medicinskih) načinov vizualiziranja in mediatiziranja telesne notranjosti na vrednotenje in odnos do telesa danes. V širši perspektivi razpira tradicionalno dihotomijo telesnega in duhovnega, minljivega in večnega, vprašanja klasične teme vanitas. Transfiguracija anatomskih fragmentov, posnetih z rentgensko tehniko, v novi estetski obliki rekontekstualizira znanstvene (medicinske) podobe v polje umetnosti.

Vanitas

Vanitas – avtoportret

2012

video loop 1,54'
zvok: Scanner - Robin Rimbaud
posebni efekti: Sunčana Kuljiš

Video Vanitas – avtoportret prikazuje hipnotično podobo kontinuirane disolucije obraza, lobanje in možganskega tkiva. Prepletanje zunanjosti in s pomočjo tehnologije vidne notranjosti razpira vprašanje vidnega in nevidnega oz. materialnega in duhovnega. Podoba lobanje - ki v klasični ikonografiji vanitas predstavlja metaforo minljivosti življenja in zavesti o neizogibni smrti - v odnosu do ritmičnega zvoka dihanja evocira smrt kot zvesto spremljevalko življenja, njegovo senco kot neločljivi dvojnik, ki daje smisel in vrednost samemu življenju ter zvišuje zavest o bistvu človeške eksistence.

Vanitas

Avtoportret – camera oralis

2012

digitalni tisk na pleksi steklo
različne dimenzije
sodelovanje: Uroš Abram

Serija fotografij je nastala s posebno obliko tehnike camera obscura, ki jo je avtorica ustvarila z usti. Tehnično gre za uporabo majhnega koščka fotosenzibilnega papirja, vstavljenega na dno ustne votline, in zaslonke med ustnicami: drobna projekcija svetlobe izriše podobo opazovanega dela telesa na dnu ustne votline, telesna zunanjost pa se projicirana znajde v notranjosti. Oblika telesa, ki nastane na povsem analogen način odtisa svetlobe, ni edini dejavnik, ki določa podobo, saj ta vključuje vrsto drugih odtisov lastnega telesa – prstov, sline, jezika ali zob. Tako nastal 'visceralen' avtoportret je prežet s telesnostjo in ne le prikazuje telesnega.

Fractal-fimg-fs

Fraktal

2012

ogledalo - steklo (dim: 120 x 80 cm), svetlobna projekcija in odsev

Svetlobni objekt Fraktal je nastal v seriji del, ki se ukvarjajo z idejo 'transparentnega telesa'. Formalno temelji na radiološkem posnetku možganov, uporabi svetlobno občutljivih materialov ter vključevanju nematerialnih svetlobnih pojavov kot so projekcije in refleksije. Razlomljena podoba prikazuje razvejitev možganskega ožilja in hkrati, zaradi postavitve, spominja na zgradbo pljučnih bronhijev. Fraktalno urejena struktura telesnega organa izriše nevidno geometrijo telesa, medtem ko svetloba, ki podobo dematerializira ponovno govori o minljivi in krhki esenci 'telesnega', najsi je to umetno ali organsko.

Kaleidoscopic Gaze

Kalejdoskopski pogled in Spiralno lebdenje

Kalejdoskopski pogled, 2010

videoprojekcija (video loop 6') na zrcalno sliko; dve zrcali (90 x 180 cm; 90 x 110 cm), prekrivna folija (digitalni izrez), projekcija in svetlobni odsev različne dimenzije zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Spiralno lebdenje, 2010

videoprojekcija (video loop 6') na delno transparentni zaslon; dva zaslona iz pleksi stekla (110 x 130 cm), prekrivna folija (digitalni izrez), projekcija in svetlobni odsev različne dimenzije zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Instalaciji Kalejdoskopski pogled in Spiralno lebdenje temeljita na računalniški obdelavi radioloških posnetkov možganske aktivnosti med kontemplacijo Duchampovega dela Anemic Cinema, zasnovanega kot optični dispozitiv, ki (z izmenjavo konkavnokonveksnega učinka spiralnega vrtenja) inducira štiridimenzionalno prostorsko-časovno zaznavno izkušnjo pri gledalcu. Kalejdoskopski vzorec videa je motiviran s podobnim prizadevanjem po razširitvi gledalčeve zaznave in zavesti; ponavljajoči hipnotični svetlobni vzorec, projiciran na zrcalno podobo, proizvaja plastenje fraktalno razlomljenih odsevov oziroma virtualno večdimenzionalni prostor v gibanju.

Butterfly

Metulj

2010

videoprojekcija (video loop, 3') na zrcalno sliko
zrcalo (110 x 110 cm), prekrivna folija, projekcija in svetlobni odsev
različne dimenzije
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Videoinstalacija Metulj uporablja radiološke posnetke možganske odzivnosti ob opazovanju različnih barv. Oblika barvno spreminjajočega metulja nastaja kot svetlobni odsev videa, ki je projiciran na horizontalno ležečo sliko na zrcalu. Aludira na koncept 'metuljevega učinka', ki v teoriji kaosa predvideva možnost, da lahko neznatna, pravzaprav infinitezimalno majhna sprememba v začetnih pogojih dinamičnega sistema povzroči izjemne in nepredvidljive posledice v povsem drugih prostorsko-časovnih okoliščinah: tako lahko naključen zamah metuljevih kril ustvari orkan na drugem koncu planeta. Oblika na zrcalu je nastala na grafično obdelani sliki lastnih možganov, odsev metulja pa metaforično govori o moči naših 'nevidnih' misli, čustev, t. i. mentalnih svetov, ki zavedno ali nezavedno nenehno spreminjajo fizično realnost, ki nas obdaja. Delo Metulj se ukvarja s prepletenostjo vidnega in nevidnega ter preizprašuje kavzalne odnose čutnega in inteligibilnega.

Airscapes

Svetlobni kristaloid

2008

LED diode, pleksi steklo, aluminijev okvir
dim:80 x 250 cm

Luminous

Luminous

2008

pleksi steklo, odsevna folja, umetna smola, odsev
različne dimenzije

2

Pulzija

2007

video 4,23'
zvok: Damir Šimunović

Video delo Pulzija predstavlja pulzirajoč svetlobni pojav, organsko tehnološki hibrid, ki je generiran skozi plastenje projekcijskih postopkov: radiološkega magnetno-resonančnega video posnetka lastne lobanje in računalniško manipuliranih posnetkov svetlobnih odsevov projekcij tega videa.

Levitation

Levitacija

2007

pleksi steklo, odsevna folija, umetna smola, svetlobni odsev
različne dimenzije

Lumina

Lumina

2007

pleksi steklo (200 x 140 cm), umetna smola, svetlobni odsev, svetlobna projekcija
različne dimenzije

cross-sections

Presečišča

2007

pleksi steklo, aluminijeva plošča (100 x 150 cm), umetna smola, svetlobni odsev, svetlobna projekcija
različne dimenzije

Transitoriness

Odsevajoča prehodnost

2006

kinetična svetlobna instalacija
pleksi steklo, odsevna folija, umetna smola, vrtilni motor, luči
različne dimenzije

Na rotirajočem stropnem motorju visi transparentna slika, ki, osvetljena z dvema halogenskima projektorjema, v počasnem krožnem gibanju projecira v prostor prav tako gibljive, kristalom podobne svetlobne projekcije in koprenaste odseve. Fraktalna oblika na plošči je računalniško generirana podoba, nastala na osnovi magnetno resonančnega posnetka avtoričinih možganov, reproducirana pa je dvostransko, z materialom, ki zrcalno odseva in drugim, ki preseva z učinkom lupe in ustvari kondenzacijo svetlobe v kristalinične projekcije. Kinetična večplastna prostorska struktura ustvarja virtualno podobo svetlobnih membranskih tančic, ki v disoluciji mej zunanjega in notranjega, presevajočega in odsevajočega metaforično govori o prehodu, nedoločenosti in prostorsko časovni večdimenzionalnosti vsakega sistema, tako čutnega (naravnega ali umetnega), kot inteligibilnega.

Cerebral Landscapes Reflection

Možganske pokrajine (Refleksija)

2006

kinetična svetlobna instalacija
upognjeno pleksi steklo, svetlobna projekcija, elektronski svetlobni modulator
različne dimenzije

Štirje svetlobni projektorji osvetljujejo horizontalno, na tleh ležeče upognjeno pleksi steklo, ki odseva na zidu trikotno oblikovanega prostora večplastno podobo organskih struktur. Svetloba je manipulirana z elektronskim modulatorjem, ki regulira intenziteto in hitrost svetlobne projekcije in na ta način ustvari vtis počasnega, valujočega premikanja izrazito tridimenzionalne luknjičave strukture odseva. Možganske pokrajine - refleksija se ukvarja z vizualizacijo pulzirajočih cerebralnih predstanj miselno-čutnih vzorcev in mentalnih energij, delo pa lahko razumemo tudi kot likovno metaforo dihotomije, ki jo odpira dvojnost pomena besede refleksija, saj lahko označuje optični pojav odboja svetlobe ali pa miselno dejavnost, koncentriran, meditativen akt razmišljanja.

Virtual Glazing

Navidezna zasteklitev

2006

digitalna video projekcija
različne dimenzije

Kalejdoskopska ritmična struktura ponavljajočega vzorca ni računalniško generirana podoba, ampak video zapis, posnet z digitalno kamero in kalejdoskopsko napravo. Neskončne ponovitve istega v mikro in makro merilu znotraj fragmentirane, a hkrati urejene celote kalejdoskopskega posnetka, delujejo hipnotično in meditativno. Projekcija simuliranega vitraja v arhitekturno okensko nišo apelira na uporabo svetlobe v sakralni arhitekuri, obenem pa odpira vprašanja zaznave med realnim in iluzijo.

Crystalline Diagram

Kristalni diagram

2006

odsevna folija, pleksi steklo
dim: 2,5 x 0,5 m;
Fraktalu podobna kristalinična oblika iz odsevajoče folije na pleksi steklu ustvarja difrakcijo svetlobe in oblikuje abstraktno barvno podobo svetlobnega spektruma, mavrice na steni pravokotno ob njej. Osnovo kompozicije predstavlja računalniško obdelan posnetek izolirane možganske žile, ki kot del človeškega krvožilnega sistema že v osnovi predstavlja naraven fraktal.

Introspection

Introspekcija

2006

video loop
magnetno-resonančni posnetek
zvok: Damir Šimunović

Z medicinsko tehnologijo posnet in računalniško obdelan posnetek možganov predstavlja primaren vpogled v notranjost lastne lobanje. Gibanje prelivajočih oblik je obenem konkretno in abstraktno, krožno kadriranje in dinamika organskega vzorca pa ustvarjata hipnotično podobo, ki jo lahko doživljamo tudi kot vizualni ekvivalent toku še ne artikuliranih, abstraktnih, nepovezanih miselnih pomenov, fragmentov spomina in občutkov.

Lux Aeterna

Lux Aeterna

2006

site-specific instalacija (La Cittadele, Saint-Tropez)
pleksi steklo (150 x 200 cm), umetna smola, svetlobna projekcija, pesek

Micronature 2005

Mikronarava

2005

mešana tehnika na pavs papir
dim: 30 x 40 cm (4), 50 x 60 cm (2)

Attractions

Privlačnosti

2005 / 2010

video 2'
zvok: Scanner-Robin Rimbaud

Principle of Attraction

Princip privlačnosti

2005

kinetično-zvočni objekt; plastični objekt, gibljivi magneti in kovinski delci
premer 70 cm

Attractions Similarities

Privlačnosti – podobnosti

2005

štirje kinetični objekti z magneti in kovinskimi delci;
dim: premer 12 cm

Traces

Sledi

2005

sintetična barva na akrilni podlagi
dim: 20 x 20 cm (15 del)

Crystal Shade

Kristalni odtenek

2003

pleksi steklo, umetna smola, zrcalo
dim: 85 x 300 cm

Gradual Passage

Postopni prehod

2003

pleksi steklo, umetna smola
dim: 100 X 180 cm

Vaporscape

Vaporscape

2003

pleksi steklo, umetna smola
dim: 180 x 100 cm

Dimension of Divergence

Dimenzija razmika (v. 1: Aquarama, v. 2.: Smokescape)

2003

video projekcija, pleksi steklo, akrilna barva
v. 1 dim: 85 x 300 cm, v. 2 dim: 100 x 200 cm

Translucent Membrane

Prosojna membrana

2002

pleksi steklo, umetna smola, senca, odsev
dim: 180 x 100 cm

Translucent Membrane Micronature

Prosojna membrana – Mikronarava

2002

pleksi steklo, umetna smola
dim: 100 X 180 cm

Reflection

Odsev

2002

pleksi steklo, odsev svetlobe
Dim: 100 x 200 x 60 cm

Incubator

Inkubator

2002

večmedijska interaktivna zvočno-svetlobna instalacija
sodelovanje: Tao G. Vrhovec Sambolec

Cerebral Landscapes

Cerebralne pokrajine

2002

grafična barva na sintetični podlagi
različne dimenzije

Nature-2001

Narava

2001

umetna smola, pigment, pleksi steklo;
dim: 120 x 130 cm

Nature

Narava

2001

grafična barva na paus papir
dim: 80x150 cm