Another Aircraft

,

2022

video 5,28’
Album: Scanner - The Homeland of Electricity (DiN Records)
Video: Uršula Berlot
Glasba: Robin Rimbaud - Scanner

Video popelje gledalca v domišljiski, fantazijski svet. Fragmenti figur se raztapljajo in prepletajo z abstraktnimi vzorci v gibanju, simulirajo notranjo dinamiko telesa, od fizičnih detajlov – kot je struktura krvnih žil – do subtilnih psiho-čustvenih in cerebralnih prostorov in dinamik.

Acentria

,

2022

video 4,54’
Album: Scanner - The Homeland of Electricity (DiN Records)
Video: Uršula Berlot
Glasba: Robin Rimbaud - Scanner

Video je posvečen prijatelju, priznanemu slovenskemu skladatelju, akademiku in pianistu JM. RIP JM (1926–2022).

Optična difrakcija

,

2021

Video instalacija - diptih
video projekcija (zgoraj): Bodyfraction 2020, Hyperoptika 2021 (sound: Scanner - Robin Rimbaud)
svetlobno delo (spodaj): laserski izrez in digitalni tisk na pleksi steklu (113 x 150 cm)
dim: 230 x 150 cm
Fotografija z razstave v Olomouc Museum of Art, Olomouc, Triennial of Contemporary Central European Art (2021)

Optična difrakcija je lokacijsko-specifična video instalacija v obliki diptiha: video projekcija (Bodyfraction, Hiperoptika) v zgornjem delu prikazuje imaginarno topografijo v gibanju, ki vzporeja različne oblike vidne, nevidne (mikroskopske) in simulirane realnosti.

Hiperoptika

,

2021

video, 4.22'
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Video Hiperoptika preučuje tehnološko razširjene oblike vidnega zaznavanja, ki jih omogoča uporaba naprednih optičnih raziskovalnih orodij v mikroskopiji.

An Ascent

,

2020

video 7,08’
Album: Scanner - An Ascent (DiN Records)
Video: Uršula Berlot
Glasba: Robin Rimbaud - Scanner

Prelivanje barvnih abstraktnih vzorcev svetlobe in drobcev figurativne resničnosti poskuša ustvariti vizualizacijo notranjih psiholoških stanj, kjer se besede, misli, spomini, čustva in želje prepletajo na fluiden, intuitiven način.

Bodyfraction

,

2020

video 7,40’
video: Uršula Berlot & Sunčana Kuljiš
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Video Bodyfraction vzporeja mikroskopske posnetke drobcev avtoričinega telesa (zobne sklenine, kože, nohta, las ipd.) ter posnetke risb in svetlobno dovzetnih objektov, ki so nastali na njihovi osnovi. Risbe so digitalno procesirane v smeri simulacije kemičnega procesa ‘reakcijske difuzije’, ki modelira (matematično ali vizualno) vedenje kemikalij med mešanjem v raztopini. Takšne animirane risbe tvorijo fraktalom podobne vzorce in skupaj z modificiranimi posnetki svetlobno odsevnih površin reliefov vzbujajo vtis razpiranja imaginarne neznane topografije (makro, mikro ali nano dimenzij) v gibanju.

Suspenzije

,

2019

video 7'
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Video ustvarja vstop v fiktivno resničnost, kjer se predmeti razstapljajo v bežne svetlobne podobe - mehke, pomnožene, lebdeče oblike, ki plavajo v breztežnem (ukrivljenem) prostoru.

Suspenzija (krog-kvadrat)

,

2019

video 6,’42
Zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Materialni predmeti (skulpture) so projicirani v virtualni, fluidni prostor, kjer plavajo kot nesnovne, gibljive, svetlobne oblike, osvobojene omejitev časa, mase in težnosti.

Orcinus Orca

,

2019

video 6,08’
Album: Algida Bellezza, Netherworld (Glacial Movements)
Video: Uršula Berlot & Sunčana Kuljiš
Glasba: Netherworld (Alessandro Tedeschi)

Glasba je spodbudila umetničino domišljijo vezano na občutje hladnosti in izoliranosti, pa tudi vizijo svetlobnega spektakla, ki ga ustvari projekcija ostre svetlobe v imerzivni podvodni globini. Morilski kit (Orcinus Orca), ena od arktičnih živali, ki ji grozi izumrtje zaradi okoljskih sprememb, je metaforična podoba ledene lepote in moči, utemeljene v anksioznem zavedanju prvinske eksistencialne samote in minljivosti.

Cast to the Bottom

,

2017

Album: Scanner, The Great Crater
Video: Uršula Berlot & Sunčana Kuljiš Gaillot
Glasba: Robin Rimbaud - Scanner

Video je bil ustvarjen za skladbo Cast to the Bottom z albuma The Great Crater glasbenika Scannerja (Glacial Movements, 2017). Video združuje 3D digitalno simulacijo in digitalno obdelane video posnetke ter prikazuje virtualno potovanje po namišljeni podvodni pokrajini. Segmenti krajine spominjajo na predhodno realizirana umetniška dela Berlotove - topografije magnetnih tekočin in svetlobne skulpture. Sanjska kvaliteta videoposnetka izhaja iz negotovosti prepoznanja časovnih in prostorskih koordinat, posnetkov lebdeče kamere v gibanju ter učinkov dematerializacije svetlobe.

Fluidna trdnost

,

2017

video 5,06'
3D animacija: Sunčana Kuljiš Gaillot
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Okrogla oblika v procesu nenehne transformacije je utemeljena na ideji simulacije življenja na molekularni ravni. Struktura, ki izmenično spominja na zgradbo virusov, kompleksnih proteinov ali ogljikovih fulerenov, se razgrajuje, preoblikuje in sestavlja v nizu urejevalnih procesov. Spajanje elementov po sistemu oblike in protioblike (princip ključ-klučavnica), verižnega sklepanja, deformacije s pomnoženimi simetrijami ali posnemanje Brownovega gibanja, ustvarjajo abstraktne gibljive oblike, ki v stalnih metamorfozah stremijo k iskanju stabilnosti. Simulacija procesov v mikro ali nano merilu razkriva presenetljivo dejstvo, da se materija na molekularni ravni v iskanju ravnotežja, obstoja in prožnosti urejuje na inteligenten način, čeprav ni živa.

Inverzni prostor

,

2017

video 4,24'
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Video Inverzni prostor prepleta dva nivoja mikroskopskega opazovanja: prva linija posnetkov prikazuje transformacijo nežive (anorganske) materije iz enega agregatnega stanja v drugo oziroma proces kristalizacije, v katerem iz posameznih ionov v raztopini nastaja trdna materija, da sistem ostaja v ravnotežju. Posnetke tvorjenja različnih tipov kristalov prekinjajo statične slike geometrično urejenih koncentričnih ali mrežnih vzorcev, ki delujejo kot periodična motnja v vizualnem polju. Te podobe opozarjajo na tehnološko strukturiranost pogleda, hkrati pa razkrivajo drugo plast mikroskopske vizualizacije. Kompozicije svetlih točk na temnem ozadju, ki spominjajo na zvezdne konstelacije, namreč prikazujejo elektronsko difrakcijo na kristalih, torej vizualizacijo kristalov v inverznem prostoru. Sistem mikroskopskih leč na vizualni ravni razkriva inverzni (recipročni) večdimenzionalni prostor, ki je matematično izražen v kompleksnih številih kot razmerje med realno in imaginarno vrednostjo. Čeprav se podobe kristalov v inverznem prostoru  zdijo poenostavljene, pa dejansko recipročni prostor vsebuje mnogo več informacij kot fizična tridimenzionalna realnost, v kateri bivamo. Mikroskopsko opazovanje magičnih pokrajin porajanja kristalov obenem razpira sublimno lepoto prostorske večplastnosti, ki je onkraj vidnega, na robu inteligibilnega.

Fluidna topografija

,

2014

video 13,16'
zvok: Scanner - Robin Rimbaud
video efekti: Sunčana Kuljiš Gaillot

Posnetek dinamičnih oblik magnetnih fluidov, ki jih oblikujejo polja nevidnih magnetnih sil, usmeri doživljanje snovnega v odnos do nesnovnega. V realnosti le nekaj centimetrov velike strukture ferofluidov delujejo, posredovane v digitalnem, virtualnem mediju, kot makro-podobe pojavov, ki simulirajo lastnosti organskega in živega. Fluidna topografija deluje kot simulacija živega in naravnega, ki v razkrivanju sfere nevidnih fizikalnih magnetnih privlačnosti in energij poskuša usmerjati gledalca na subtilne, običajno nezaznavne vidike realnosti.

Bodyscope

,

2012

video projekcija (2,50'), tisk na aluminij
dim: 150 x 200 cm
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Na podlagi rentgenskega posnetka hrbtenice je ustvarjen ponavljajoč kaleidoskopski video posnetek, ki je bil projiciran na originalno radiološko sliko, natisnjeno na aluminijasti podlagi. Takšna projekcija ustvari plastenje, neke vrste prostorsko superpozicijo motiva v ponavljajoči hipnotični vzorec. Gibljiva podoba se periodično razplasti in ponovno sestavi v koherentno izvorno sliko.

Traktografski kaleidoskop

,

2012

video projekcija, tisk na pleksi steklo
dim: 100 x 138 cm (x 2)

Kaleidoskopski video temelji na radioloških posnetkih avtoričinih možganov. Posnetek nevronskih povezav, ki jih prikazuje traktografija (difuzijska MRI) je računalniško prezrcaljen in projiciran na dve vzporedni plošči pleksi stekla na katerih je natisnjen abstrahiran vzorec traktografskega posnetka. Prostorska instalacija s projekcijo ustvari volumetrično nematerialno svetlobno telo v gibanju.

Vanitas – avtoportret

,

2012

video loop 1,54'
zvok: Scanner - Robin Rimbaud
posebni efekti: Sunčana Kuljiš

Video Vanitas – avtoportret prikazuje hipnotično podobo kontinuirane disolucije obraza, lobanje in možganskega tkiva. Prepletanje zunanjosti in s pomočjo tehnologije vidne notranjosti razpira vprašanje vidnega in nevidnega oz. materialnega in duhovnega. Podoba lobanje - ki v klasični ikonografiji vanitas predstavlja metaforo minljivosti življenja in zavesti o neizogibni smrti - v odnosu do ritmičnega zvoka dihanja evocira smrt kot zvesto spremljevalko življenja, njegovo senco kot neločljivi dvojnik, ki daje smisel in vrednost samemu življenju ter zvišuje zavest o bistvu človeške eksistence.

Kalejdoskopski pogled in Spiralno lebdenje

,

Kalejdoskopski pogled, 2010

videoprojekcija (video loop 6') na zrcalno sliko; dve zrcali (90 x 180 cm; 90 x 110 cm), prekrivna folija (digitalni izrez), projekcija in svetlobni odsev različne dimenzije zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Spiralno lebdenje, 2010

videoprojekcija (video loop 6') na delno transparentni zaslon; dva zaslona iz pleksi stekla (110 x 130 cm), prekrivna folija (digitalni izrez), projekcija in svetlobni odsev različne dimenzije zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Instalaciji Kalejdoskopski pogled in Spiralno lebdenje temeljita na računalniški obdelavi radioloških posnetkov možganske aktivnosti med kontemplacijo Duchampovega dela Anemic Cinema, zasnovanega kot optični dispozitiv, ki (z izmenjavo konkavnokonveksnega učinka spiralnega vrtenja) inducira štiridimenzionalno prostorsko-časovno zaznavno izkušnjo pri gledalcu. Kalejdoskopski vzorec videa je motiviran s podobnim prizadevanjem po razširitvi gledalčeve zaznave in zavesti; ponavljajoči hipnotični svetlobni vzorec, projiciran na zrcalno podobo, proizvaja plastenje fraktalno razlomljenih odsevov oziroma virtualno večdimenzionalni prostor v gibanju.

Metulj

,

2010

videoprojekcija (video loop, 3') na zrcalno sliko
zrcalo (110 x 110 cm), prekrivna folija, projekcija in svetlobni odsev
različne dimenzije
zvok: Scanner - Robin Rimbaud

Videoinstalacija Metulj uporablja radiološke posnetke možganske odzivnosti ob opazovanju različnih barv. Oblika barvno spreminjajočega metulja nastaja kot svetlobni odsev videa, ki je projiciran na horizontalno ležečo sliko na zrcalu. Aludira na koncept 'metuljevega učinka', ki v teoriji kaosa predvideva možnost, da lahko neznatna, pravzaprav infinitezimalno majhna sprememba v začetnih pogojih dinamičnega sistema povzroči izjemne in nepredvidljive posledice v povsem drugih prostorsko-časovnih okoliščinah: tako lahko naključen zamah metuljevih kril ustvari orkan na drugem koncu planeta. Oblika na zrcalu je nastala na grafično obdelani sliki lastnih možganov, odsev metulja pa metaforično govori o moči naših 'nevidnih' misli, čustev, t. i. mentalnih svetov, ki zavedno ali nezavedno nenehno spreminjajo fizično realnost, ki nas obdaja. Delo Metulj se ukvarja s prepletenostjo vidnega in nevidnega ter preizprašuje kavzalne odnose čutnega in inteligibilnega.

Pulzija

,

2007

video 4,23'
zvok: Damir Šimunović

Video delo Pulzija predstavlja pulzirajoč svetlobni pojav, organsko tehnološki hibrid, ki je generiran skozi plastenje projekcijskih postopkov: radiološkega magnetno-resonančnega video posnetka lastne lobanje in računalniško manipuliranih posnetkov svetlobnih odsevov projekcij tega videa.

Navidezna zasteklitev

,

2006

digitalna video projekcija
različne dimenzije

Kalejdoskopska ritmična struktura ponavljajočega vzorca ni računalniško generirana podoba, ampak video zapis, posnet z digitalno kamero in kalejdoskopsko napravo. Neskončne ponovitve istega v mikro in makro merilu znotraj fragmentirane, a hkrati urejene celote kalejdoskopskega posnetka, delujejo hipnotično in meditativno. Projekcija simuliranega vitraja v arhitekturno okensko nišo apelira na uporabo svetlobe v sakralni arhitekuri, obenem pa odpira vprašanja zaznave med realnim in iluzijo.

Introspekcija

,

2006

video loop
magnetno-resonančni posnetek
zvok: Damir Šimunović

Z medicinsko tehnologijo posnet in računalniško obdelan posnetek možganov predstavlja primaren vpogled v notranjost lastne lobanje. Gibanje prelivajočih oblik je obenem konkretno in abstraktno, krožno kadriranje in dinamika organskega vzorca pa ustvarjata hipnotično podobo, ki jo lahko doživljamo tudi kot vizualni ekvivalent toku še ne artikuliranih, abstraktnih, nepovezanih miselnih pomenov, fragmentov spomina in občutkov.

Privlačnosti

,

2005 / 2010

video 2'
zvok: Scanner-Robin Rimbaud

Dimenzija razmika (v. 1: Aquarama, v. 2.: Smokescape)

,

2003

video projekcija, pleksi steklo, akrilna barva
v. 1 dim: 85 x 300 cm, v. 2 dim: 100 x 200 cm